Gemass 20 Oktober 2020

πŸ“– GEMASSreguler 2020 – FIRMAN UNTUK SEMUA
πŸ—“ Hari 275
Bagian 14 : YESUS DAN KERAJAAN ALLAH
Bacaan hari ini: Lukas 17-18
Ungkapan doa : Mazmur 119:33-64
~~~~~~
Selamat pagi! 

ALKITAB SUARA
🎧 GEMASS – Hari 275
https://drive.google.com/folderview?id=1C4EVHJorr62bMBRsJx0MLAxHKmRNXpP9

Gemass Reguler berikut audio alkitab suara dan video animasi perkitab sesuai bacaan bisa didapatkan juga pada aplikasi GKI LAYUR :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gkilayur.gkilayur

🌟 Lukas 18:7 (TB)
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?

πŸ’‘ Percayalah Allah peduli pada persoalan kita. Berserulah dengan penuh iman dan harap pada-Nya.

πŸ™ Doa:
Ya Tuhan Yesus, aku hanya berseru kepada-Mu dalam persoalanku. Kuatkanlah iman dan pengharapanku untuk senantiasa bergantung kepada kuasa-Mu ketika aku takut, ragu dan lemah. Amin.

~~~~~~
Bacaan besok : Lukas 19-20
Ungkapan doa : Mazmur 119:65-96

~~~~~~~
πŸ“– GEMASSplus SH KITAB – 2020
Membaca dan menggali firman Tuhan lebih dalam lagi – Santapan Harian Gemass edisi INJIL MATIUS

Bacaan hari ini : Matius 9:35 – 10:15
Doa β‡’ Baca β‡’ Renungkan β‡’ Bandingkan β‡’ Doa
~~~~~~~

LADANG DAN TUGASKU

Perjalanan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa menghasilkan suatu kesimpulan bahwa banyak orang yang hidup bagai domba tak bergembala. Hal itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka (ayat 35-36). Apa yang Tuhan Yesus lakukan?

Tuhan Yesus memanggil dua belas orang untuk menjadi murid-Nya dan mereka mendapat gelar rasul yang berarti “yang diutus” (ayat 1-4). Tuhan Yesus mengutus mereka dengan kuasa untuk memberitakan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat. Kedua belas rasul itu pun pergi sesuai perintah-Nya untuk menyatakan pertolongan Allah bagi orang banyak (ayat 7-8). Mereka diutus kepada orang Yahudi dan bukan kepada orang kafir (ayat 6). Apakah ini berarti keselamatan hanya untuk orang Yahudi? Tidak! Tuhan Yesus memang datang pertama-tama untuk orang Yahudi supaya janji Mesias bagi mereka tergenapi. Namun, kita melihat dengan jelas dalam Alkitab bahwa keselamatan bukan saja bagi orang Yahudi, tapi bagi semua manusia tanpa memandang suku dan bangsa.

Karena keselamatan adalah bagi semua bangsa, berarti berita bahwa Kerajaan Allah sudah dekat harus disampaikan kepada setiap orang. Siapa pun yang telah menerima kabar keselamatan ini, memiliki tugas menyampaikannya kepada orang lain agar mereka mengalami sukacita dan keselamatan dalam Kristus Yesus (ayat 8b). Untuk tugas ini, Allah memanggil mereka yang mau dan yang bersandar sepenuhnya pada Tuhan (ayat 9-11). Hati yang mau dipakai Tuhan untuk melayani tentu menyenangkan hati-Nya sebab hati sedemikian akan siap menerima tantangan apa pun dalam tugas pengutusan itu (ayat 11-14). Tuaian yang begitu banyak memerlukan penuai-penuai yang siap diutus. Tuaian itu adalah orang-orang yang haus, lelah, dan terlantar dalam kehidupan jasmani dan rohani. Kitalah para penuai itu, dan tuaian ada di sekeliling kita.

Renungkan: Hari ini yang kita butuhkan adalah hati seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasih pada orang-orang yang jiwanya terlantar.

Sumber : Santapan Harian Gemass edisi Injil Matius
https://www.su-indonesia.org

~~~~~~~
Bacaan besok : Matius 10:16-33 – Setia Sampai Akhir

BACA GALI ALKITAB (BGA) 5

MATIUS 9:35 – 10:15

Pelayanan Tuhan Yesus kepada orang banyak (35) semakin menunjukkan betapa mereka itu membutuhkan kasih dan perhatian. Hal itu hanya mungkin mereka dapatkan pada Allah, Sang Pemilik mereka. Oleh karena itu, Yesus mengutus para murid-Nya supaya mereka menjadi kepanjangan tangan Allah bagi orang banyak.

πŸ’  Apa saja yang Anda baca?
1. Bagaimana hati Tuhan Yesus melihat orang banyak itu? (9:36)
2. Apa yang dilakukan-Nya untuk menjawab kebutuhan orang banyak itu? (9:37 – 10:5)
3. Apa pesan Tuhan Yesus kepada para murid yang diutus-Nya?
a. 10:5-8?
b. 10:9-10?
c. 10:11-15?

πŸ’  Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Hati seperti apakah yang harus Anda miliki untuk dapat diutus Tuhan Yesus kepada umat-Nya yang terlantar?
2. Supaya pelayanan Anda fokus kepada tugas yang Tuhan Yesus berikan, apa-apa saja yang harus dan yang tidak boleh Anda lakukan?
a. Berdasarkan 10:5-8?
b. Berdasarkan 10:9-10?
c. Berdasarkan 10:11-15?

πŸ’  Apa respon Anda?

1. Lihatlah sekeliling Anda! Dapatkah Anda melihat dengan kacamata Tuhan Yesus akan domba-domba yang tak bergembala? Maukah Anda diutus-Nya untuk mereka?
2. Apa yang Anda harus minta kepada Tuhan Yesus supaya Anda dapat melayani dengan sungguh-sungguh?
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya pelayanan Anda fokus?
4. Sikap bagaimana akan Anda tunjukkan ketika pelayanan Anda mendapat penolakan?

POKOK DOA :
Agar setiap anak Tuhan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan.

Sumber : Santapan Harian Gemass edisi Injil Matius
https://www.su-indonesia.org

πŸ“– GEMASSplus LEKSIONARI
Minggu Biasa 19
Selasa, 20 Oktober 2020
~~~~~~~
MENGELOLA KEKUASAAN DALAM KELUARGA

Bacaan hari ini:
Daniel 3: 19-30
Wahyu 18: 21-24
Mazmur 98
~~~~~~~
Bacaan hari ini memperlengkapi apa yang kita baca pada Minggu, 18 Oktober 2020.

Daniel 3: 19-30
Beriman, bergantung, dan tetap taat kepada Tuhan meskipun membayar harga ternyata hasilnya tidak sia-sia. Sadrakh, Mesakh, Abednego diselamatkan dari perapian menyala-nyala atas campur tangan Tuhan. Tuhan dimuliakan dan disembah karena Tuhan memakai keberanian mereka membayar harga. Bahkan mereka diberi kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Silakan pilih: mau taat atau pilih jalan sendiri.

Wahyu 18: 21-24
Pada akhirnya orang beriman akan menang dan menikmati kehidupan kekal. Gambaran kontras tentang apa yang dialami oleh mereka yang melawan Allah dan yang tunduk pada Allah meski harus menderita selama di dunia: sukacita dan kehidupan hanya ada pada mereka yang setia sementara yang tidak setia mengalami penghukuman. Masihkah kita setia kepada Allah?

Mazmur 98
Kita memuji Tuhan karena keselamatan hanya datang daripada-Nya. Keadilan-Nya dinyatakan kepada segenap bumi. Seluruh alam raya layak bersorak-sorak memuji-Nya. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Anak Tuhan sejati akan mempraktekkan kasih, kebenaran, dan keadilan sepanjang hidupnya.

Renungan pelengkap :
https://www.ykb-wasiat.org/wasiat
~~~~~~~
Bacaan besok:
Daniel 6: 1-28
Matius 17: 22-27
Mazmur 98